Obsah

Neexistuje standardizovaný vzor žádosti návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Obec Řehenice Vám pro zjednodušení celého procesu připravila  návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Tento návrh podá osoba k tomu oprávněná na ohlašovně v místě trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

Co je třeba předložit

Při zrušení místa trvalého pobytu je osoba k tomu oprávněná povinna:

  • podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu,
  • prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana – zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo vymezenou část,
  • prokázat totožnost občanským nebo jiným dokladem totožnosti,
  • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

 

 

 

 žádost o zrušení TP

14. 8. 2019

Strančické záření v sobotu 21.9.2019 !

Kam za kulturouZobrazit více

14. 8. 2019

Den české historie 24.8.2019 v KŘIVSOUDOVĚ

Kam za kulturouZobrazit více

12. - 29. 8. 2019

Uzavírka v úseku Čakovice - Kamenice

Úřední deskaZobrazit více

8. 8. 2019

Svoz biologického odpadu v sobotu 17.8.2019 !

AktualityZobrazit více

7. 8. - 9. 9. 2019

Záměr prodeje pozemku k.ú. Malešín

Úřední deskaZobrazit více