Obsah

Neexistuje standardizovaný vzor žádosti návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Obec Řehenice Vám pro zjednodušení celého procesu připravila  návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Tento návrh podá osoba k tomu oprávněná na ohlašovně v místě trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

Co je třeba předložit

Při zrušení místa trvalého pobytu je osoba k tomu oprávněná povinna:

  • podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu,
  • prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana – zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo vymezenou část,
  • prokázat totožnost občanským nebo jiným dokladem totožnosti,
  • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

 

 

 

 žádost o zrušení TP

20. 6. 2024 - 6. 7. 2025

ROZVAHA A VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT MŠ POMNĚNKA ZA ROK 2023

Úřední deskaZobrazit více

20. 6. 2024 - 6. 7. 2025

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023.

Úřední deskaZobrazit více

20. 6. 2024 - 6. 7. 2025

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŘEHENICE ZA ROK 2023

Úřední deskaZobrazit více

10. 6. 2024

VÝSLEDKY VOLEB DO EP 2024 - OBEC ŘEHENICE

AktualityZobrazit více

10. - 30. 6. 2024

Výsledky voleb do EP 2024 - Obec Řehenice

Úřední deskaZobrazit více