Obsah

Neexistuje standardizovaný vzor žádosti návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Obec Řehenice Vám pro zjednodušení celého procesu připravila  návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Tento návrh podá osoba k tomu oprávněná na ohlašovně v místě trvalého pobytu občana, kterému má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen.

Co je třeba předložit

Při zrušení místa trvalého pobytu je osoba k tomu oprávněná povinna:

  • podat písemný návrh na zrušení místa trvalého pobytu,
  • prokázat existenci důvodů pro zrušení adresy místa trvalého pobytu občana – zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo vymezenou část,
  • prokázat totožnost občanským nebo jiným dokladem totožnosti,
  • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

 

 

 

 žádost o zrušení TP

22. 2. 2021

Platnost povinnosti chránit se kvalitnějšími ochrannými pomůckami proti nemoci COVID - 19

AktualityZobrazit více

17. 2. 2021

Obecní úřad je od středy 17.2.2021 uzavřen z důvodu karantény !

AktualityZobrazit více

15. 2. 2021

Vyhlášení nouzového stavu od 15.2.2021 do 28.2.2021

AktualityZobrazit více

10. 2. 2021

Vše o očkování proti COVID-19 ve Středočeském kraji

AktualityZobrazit více

14. 1. 2021

Očkování seniorů 80+ proti COVID-19 !!

AktualityZobrazit více