Obsah

Současnost obce

ZNAK A VLAJKA OBCE

 

                                                                                                     Křiváček 22. ledna 2020

 

Vážení občané obce Řehenice,

 

zastupitelstvo naší obce se rozhodlo nechat vytvořit komunální symboly -  znak a vlajku obce.

 

Znak a vlajku obec pořizuje "pouze jednou" ve své historii a jedná se tedy o přelomový dějinný moment. 

 

Jde o symbol, který je dnes nezbytný nejen pro vnější vizuální reprezentaci každé obce, ale např. i pro protokolární účely. Zároveň se v souvislosti s udělením symbolů dekretem předsedy Poslanecké sněmovny tyto též zanáší do oficiálního Registru komunálních symbolů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a získává se tak hodnotný dokument - archiválie srovnatelná s někdejším panovnickým privilegiem.

 

Heraldika jako středověká vědní disciplína pracuje vždy jen s dvourozměrnou kresbou a výrazně zjednodušuje. Zásadně nepoužívá realistické obrazy staveb (konkrétních kostelů, kaplí), přírodních dominant (skal, rybníků), lidí apod. Platí pravidlo symbolické stylizace = nahrazení symbolem (tj. nezobrazování konkrétního přírodního útvaru, jako je možno např. u loga). 

 

 

VÝKLAD navržené SYMBOLIKY je následující:

 

Naši obec tvoří sedm částí (vsí) na dvou katastrálních územích.

 

Tuto skutečnost může heraldika řešit např. dvěma poli polceného štítu (viz varianty 2 a 3) a sedmi opakujícími se tzv. obecnými (tj. všeobecně známými) figurami v kruhu (symbolu jednoty) -   lipovými listy.

 

Figura knihy uprostřed je symbolem bohatých dějin několika zdejších vsí i životů obyvatel, zároveň též atribut sv. Řehoře Velikého, neboť název Řehenice pochází od staročeského jména "Řéha" čili Říha, což je domácky Řehoř. Zároveň připomíná zdejší papírnu a též místní název.

 

VLAJKA znakovou symboliku štítu vhodně opakuje převedením všech figur do středu obdélníkového vlajkového listu.

 

V příloze najdete tři verze navržených symbolů a vypisujeme měsíční anketu, kdy máte možnost nám sdělit vámi preferovanou variantu. Tuto anketu najdete buď na webových stránkách obce nebo v úředních hodinách na obecním úřadu.

 

Norbert Newald

Starosta obce Řehenice

 

Varianta 1 Znak a vlajka obce Řehenice

Varianta 2 Znak a vlajka obce Řehenice

Varianta 3 Znak a vlajka obce Řehenice