Obsah

Zpět

Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením „Dařbož – k. ú. Babice u Řehenic – Čistírna odpadních vod a kanalizace splašková“

Vyvěšeno: 19. 9. 2022

Datum sejmutí: 5. 10. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět